ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ดูเนื้อหาของทั้ง 7 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก

ภาษาอังกฤษ donkey

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) เก้าอี้โซฟาแบบฝรั่งเศสสร้างแบบเก้าอี้มีที่นั่งยาวพอเอนหลังได้สบาย

ภาษาอังกฤษ chaise longue

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) เป็นแบบสมัยพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษ เช่น แบบสถาปัตกรรม หรือแบบเครื่องเรือนที่นิยมแพร่หลายกันอยู่ในสมัยต้นศตวรรษที่สิบเจ็ด

ภาษาอังกฤษ Jacobean

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งบ้านเรือนแบบฝรั่งเศสในสมัยปี 1715 1723

ภาษาอังกฤษ Regency

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) การลงสีเนื้อไม้ทำลายเทียมในไม้ราคาถูกให้เหมือนไม้โอ๊ค, ไม้ต้นมันห้อ และไม้อื่น ๆ ที่มีค่าสูง

ภาษาอังกฤษ graining

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) สลักไม้ซึ่งทำเกลียวไว้ตอนปลายทั้งสองข้าง

ภาษาอังกฤษ dowel screw

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งคล้ายกระบังที่ทำไว้เพียงส่วนเดียวไม่เต็มกรอบตามรูปลักษณะของจริง

ภาษาอังกฤษ drop ornament

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก แปลว่า donkey
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) เก้าอี้โซฟาแบบฝรั่งเศสสร้างแบบเก้าอี้มีที่นั่งยาวพอเอนหลังได้สบาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) เก้าอี้โซฟาแบบฝรั่งเศสสร้างแบบเก้าอี้มีที่นั่งยาวพอเอนหลังได้สบาย แปลว่า chaise longue
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) เป็นแบบสมัยพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษ เช่น แบบสถาปัตกรรม หรือแบบเครื่องเรือนที่นิยมแพร่หลายกันอยู่ในสมัยต้นศตวรรษที่สิบเจ็ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) เป็นแบบสมัยพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษ เช่น แบบสถาปัตกรรม หรือแบบเครื่องเรือนที่นิยมแพร่หลายกันอยู่ในสมัยต้นศตวรรษที่สิบเจ็ด แปลว่า Jacobean
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งบ้านเรือนแบบฝรั่งเศสในสมัยปี 1715 1723 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งบ้านเรือนแบบฝรั่งเศสในสมัยปี 1715 1723 แปลว่า Regency
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) การลงสีเนื้อไม้ทำลายเทียมในไม้ราคาถูกให้เหมือนไม้โอ๊ค, ไม้ต้นมันห้อ และไม้อื่น ๆ ที่มีค่าสูง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) การลงสีเนื้อไม้ทำลายเทียมในไม้ราคาถูกให้เหมือนไม้โอ๊ค, ไม้ต้นมันห้อ และไม้อื่น ๆ ที่มีค่าสูง แปลว่า graining
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) สลักไม้ซึ่งทำเกลียวไว้ตอนปลายทั้งสองข้าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) สลักไม้ซึ่งทำเกลียวไว้ตอนปลายทั้งสองข้าง แปลว่า dowel screw
  • (เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งคล้ายกระบังที่ทำไว้เพียงส่วนเดียวไม่เต็มกรอบตามรูปลักษณะของจริง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องเรือน) เครื่องตกแต่งคล้ายกระบังที่ทำไว้เพียงส่วนเดียวไม่เต็มกรอบตามรูปลักษณะของจริง แปลว่า drop ornament

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(เครื่องเรือน) เครื่องจักรสำหรับใช้ทำเครื่องไม้ประดับงาน เขา หรือมุก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"