ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน

ภาษาอังกฤษ dynamotor

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน แปลว่า dynamotor

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"