ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ

ภาษาอังกฤษ echo sounder

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ แปลว่า echo sounder

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"