ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell

ภาษาอังกฤษ pressure cell

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell แปลว่า pressure cell

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องมือวัดแรงดันดิน : เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดันในทิศทางต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดิน บางทีเรียกว่า earth pressure cell"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"