ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องประกอบส่วนบนของหม้อกรองอากาศ หรือหม้อกรองน้ำมัน

ภาษาอังกฤษ filter head assembly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องประกอบส่วนบนของหม้อกรองอากาศ หรือหม้อกรองน้ำมัน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องประกอบส่วนบนของหม้อกรองอากาศ หรือหม้อกรองน้ำมัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องประกอบส่วนบนของหม้อกรองอากาศ หรือหม้อกรองน้ำมัน แปลว่า filter head assembly

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องประกอบส่วนบนของหม้อกรองอากาศ หรือหม้อกรองน้ำมัน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"