ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(เครื่องจักร) เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงอัดดัน ทั้งสูบขึ้นและดันออก

ภาษาอังกฤษ force pump

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (เครื่องจักร) เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงอัดดัน ทั้งสูบขึ้นและดันออก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องจักร) เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงอัดดัน ทั้งสูบขึ้นและดันออก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องจักร) เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงอัดดัน ทั้งสูบขึ้นและดันออก แปลว่า force pump

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(เครื่องจักร) เครื่องสูบน้ำที่ใช้แรงอัดดัน ทั้งสูบขึ้นและดันออก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"