ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(เครื่องจักร) การกลึงงานหนัก เป้นคำที่ใช้กันอยู่ในโรงกลึงที่ใช้เครื่องกลึงเจาะไส ขนาดใหญ่

ภาษาอังกฤษ Hogging

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (เครื่องจักร) การกลึงงานหนัก เป้นคำที่ใช้กันอยู่ในโรงกลึงที่ใช้เครื่องกลึงเจาะไส ขนาดใหญ่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เครื่องจักร) การกลึงงานหนัก เป้นคำที่ใช้กันอยู่ในโรงกลึงที่ใช้เครื่องกลึงเจาะไส ขนาดใหญ่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เครื่องจักร) การกลึงงานหนัก เป้นคำที่ใช้กันอยู่ในโรงกลึงที่ใช้เครื่องกลึงเจาะไส ขนาดใหญ่ แปลว่า Hogging

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(เครื่องจักร) การกลึงงานหนัก เป้นคำที่ใช้กันอยู่ในโรงกลึงที่ใช้เครื่องกลึงเจาะไส ขนาดใหญ่"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"