ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน

ภาษาอังกฤษ machine Mixer

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน แปลว่า machine Mixer

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"