ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

เครื่องจักรที่เตรียมสำรองไว้

ภาษาอังกฤษ stand by

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องจักรที่เตรียมสำรองไว้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย เครื่องจักรที่เตรียมสำรองไว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องจักรที่เตรียมสำรองไว้ แปลว่า stand by

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เครื่องจักรที่เตรียมสำรองไว้"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"