ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(เคมี) ธาตุชนิดหนึ่งไม่มีสี เป็นแก๊สมีพิษ ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าของ anhydrous hydro fluoric acid

ภาษาอังกฤษ fluorine

 ภาพประกอบ

  • (เคมี) ธาตุชนิดหนึ่งไม่มีสี เป็นแก๊สมีพิษ ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าของ anhydrous hydro fluoric acid ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (เคมี) ธาตุชนิดหนึ่งไม่มีสี เป็นแก๊สมีพิษ ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าของ anhydrous hydro fluoric acid คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เคมี) ธาตุชนิดหนึ่งไม่มีสี เป็นแก๊สมีพิษ ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าของ anhydrous hydro fluoric acid แปลว่า fluorine

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

family room fatigue of material filter paper fines first gear flooded street fly ash foot force feed lubrication forepolling or spilling fume pipe fustic

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(เคมี) ธาตุชนิดหนึ่งไม่มีสี เป็นแก๊สมีพิษ ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าของ anhydrous hydro fluoric acid"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"