ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

อิฐรับน้ำหนักบรรทุก

ภาษาอังกฤษ load bearing bricks

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อิฐรับน้ำหนักบรรทุก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย อิฐรับน้ำหนักบรรทุก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อิฐรับน้ำหนักบรรทุก แปลว่า load bearing bricks

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อิฐรับน้ำหนักบรรทุก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"