ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่

ภาษาอังกฤษ regulator, main head

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ main head regulator

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ แปลว่า regulator, main head
  • อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่ แปลว่า main head regulator

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อาคารบังคับน้ำปากคลองสายใหญ่"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"