ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร

ภาษาอังกฤษ ml.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร แปลว่า ml.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อของ millilitre = หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"