ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

หมายถึงโวลท์มีเตอร์ แอมมีเตอร์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไปในทางเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ induction instrument

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หมายถึงโวลท์มีเตอร์ แอมมีเตอร์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไปในทางเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมายถึงโวลท์มีเตอร์ แอมมีเตอร์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไปในทางเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึงโวลท์มีเตอร์ แอมมีเตอร์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไปในทางเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า แปลว่า induction instrument

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมายถึงโวลท์มีเตอร์ แอมมีเตอร์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไปในทางเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"