ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

หมัน, ด้ายดิบ, เศษเชือกควั่นทำหมัน

ภาษาอังกฤษ oakum

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หมัน, ด้ายดิบ, เศษเชือกควั่นทำหมัน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมัน, ด้ายดิบ, เศษเชือกควั่นทำหมัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมัน, ด้ายดิบ, เศษเชือกควั่นทำหมัน แปลว่า oakum

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมัน, ด้ายดิบ, เศษเชือกควั่นทำหมัน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"