ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ส่วนเว้าหรือโค้งตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใช้โบกด้วยปูนซีเมนต์

ภาษาอังกฤษ cement cove

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ส่วนเว้าหรือโค้งตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใช้โบกด้วยปูนซีเมนต์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ส่วนเว้าหรือโค้งตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใช้โบกด้วยปูนซีเมนต์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเว้าหรือโค้งตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใช้โบกด้วยปูนซีเมนต์ แปลว่า cement cove

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ส่วนเว้าหรือโค้งตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใช้โบกด้วยปูนซีเมนต์"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"