ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สีทาพื้นผนัง, สีพื้นของภาพ

ภาษาอังกฤษ back-ground paint

 ภาพประกอบ

  • สีทาพื้นผนัง, สีพื้นของภาพ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สีทาพื้นผนัง, สีพื้นของภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สีทาพื้นผนัง, สีพื้นของภาพ แปลว่า back-ground paint

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

acid-proof paint blue paint blue stone emulsion paint graphite paint Ground lead paint luminous paint paint paint thinner paste paint priming paint wrinkle paint

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สีทาพื้นผนัง, สีพื้นของภาพ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"