ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สินแร่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ iron-ore

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ metallic ores

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สินแร่เหล็ก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สินแร่เหล็ก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สินแร่เหล็ก แปลว่า iron-ore
  • สินแร่เหล็ก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สินแร่เหล็ก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สินแร่เหล็ก แปลว่า metallic ores

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สินแร่เหล็ก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"