ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สายเคเบิ้ลที่มีสายแฝดหุ้มตะกั่วอยู่รวมกันหลายคู่ และทุกๆ สองคู่ จะพันกันเป็นแกมเดียว

ภาษาอังกฤษ multiple-twin cable

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สายเคเบิ้ลที่มีสายแฝดหุ้มตะกั่วอยู่รวมกันหลายคู่ และทุกๆ สองคู่ จะพันกันเป็นแกมเดียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สายเคเบิ้ลที่มีสายแฝดหุ้มตะกั่วอยู่รวมกันหลายคู่ และทุกๆ สองคู่ จะพันกันเป็นแกมเดียว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สายเคเบิ้ลที่มีสายแฝดหุ้มตะกั่วอยู่รวมกันหลายคู่ และทุกๆ สองคู่ จะพันกันเป็นแกมเดียว แปลว่า multiple-twin cable

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สายเคเบิ้ลที่มีสายแฝดหุ้มตะกั่วอยู่รวมกันหลายคู่ และทุกๆ สองคู่ จะพันกันเป็นแกมเดียว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"