ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สายยู

ภาษาอังกฤษ hasp

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สายยู ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สายยู คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สายยู แปลว่า hasp

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สายยู"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"