ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สลักหูแหนบรถ, สลักใส่ห่วง

ภาษาอังกฤษ shackle bolt

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สลักหูแหนบรถ, สลักใส่ห่วง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สลักหูแหนบรถ, สลักใส่ห่วง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สลักหูแหนบรถ, สลักใส่ห่วง แปลว่า shackle bolt

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สลักหูแหนบรถ, สลักใส่ห่วง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"