ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(วิศว) ลวดโยง , ลวดที่ยึดรั้งให้อยู่กับที่เช่นลวดที่ยึดรั้งให้เสาไฟฟ้าตั้งตรง

ภาษาอังกฤษ stay wire

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (วิศว) ลวดโยง , ลวดที่ยึดรั้งให้อยู่กับที่เช่นลวดที่ยึดรั้งให้เสาไฟฟ้าตั้งตรง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (วิศว) ลวดโยง , ลวดที่ยึดรั้งให้อยู่กับที่เช่นลวดที่ยึดรั้งให้เสาไฟฟ้าตั้งตรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (วิศว) ลวดโยง , ลวดที่ยึดรั้งให้อยู่กับที่เช่นลวดที่ยึดรั้งให้เสาไฟฟ้าตั้งตรง แปลว่า stay wire

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(วิศว) ลวดโยง , ลวดที่ยึดรั้งให้อยู่กับที่เช่นลวดที่ยึดรั้งให้เสาไฟฟ้าตั้งตรง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"