ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

วัตถุหล่อลื่นเครื่องจักร (จารบี) มีอยู่ 6 ชนิดที่ใช้กันอยู่คือ (1) แบบไขมัน มีส่วนประกอบของไข น้ำมันปลาม์ กับน้ำปนแร่เล็กน้อย (2) น้ำมันแร่เป็นแบบไขมันข้นหนาเหมือนสบู่ (3) ไขมันทั้งแบบ 1 และ 2 แต่มีส่วนผสมของตะกั่วดำ, ผงทัสคัม หรือไมคะ (4) แบบน้ำมันยางสน (5) แบบน้ำมันเหนียวไม่ไหล (6) แบบจารบีพิเศษ กับสิ่งประกอบบางอย่าง

ภาษาอังกฤษ grease lubricant

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วัตถุหล่อลื่นเครื่องจักร (จารบี) มีอยู่ 6 ชนิดที่ใช้กันอยู่คือ (1) แบบไขมัน มีส่วนประกอบของไข น้ำมันปลาม์ กับน้ำปนแร่เล็กน้อย (2) น้ำมันแร่เป็นแบบไขมันข้นหนาเหมือนสบู่ (3) ไขมันทั้งแบบ 1 และ 2 แต่มีส่วนผสมของตะกั่วดำ, ผงทัสคัม หรือไมคะ (4) แบบน้ำมันยางสน (5) แบบน้ำมันเหนียวไม่ไหล (6) แบบจารบีพิเศษ กับสิ่งประกอบบางอย่าง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย วัตถุหล่อลื่นเครื่องจักร (จารบี) มีอยู่ 6 ชนิดที่ใช้กันอยู่คือ (1) แบบไขมัน มีส่วนประกอบของไข น้ำมันปลาม์ กับน้ำปนแร่เล็กน้อย (2) น้ำมันแร่เป็นแบบไขมันข้นหนาเหมือนสบู่ (3) ไขมันทั้งแบบ 1 และ 2 แต่มีส่วนผสมของตะกั่วดำ, ผงทัสคัม หรือไมคะ (4) แบบน้ำมันยางสน (5) แบบน้ำมันเหนียวไม่ไหล (6) แบบจารบีพิเศษ กับสิ่งประกอบบางอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัตถุหล่อลื่นเครื่องจักร (จารบี) มีอยู่ 6 ชนิดที่ใช้กันอยู่คือ (1) แบบไขมัน มีส่วนประกอบของไข น้ำมันปลาม์ กับน้ำปนแร่เล็กน้อย (2) น้ำมันแร่เป็นแบบไขมันข้นหนาเหมือนสบู่ (3) ไขมันทั้งแบบ 1 และ 2 แต่มีส่วนผสมของตะกั่วดำ, ผงทัสคัม หรือไมคะ (4) แบบน้ำมันยางสน (5) แบบน้ำมันเหนียวไม่ไหล (6) แบบจารบีพิเศษ กับสิ่งประกอบบางอย่าง แปลว่า grease lubricant

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัตถุหล่อลื่นเครื่องจักร (จารบี) มีอยู่ 6 ชนิดที่ใช้กันอยู่คือ (1) แบบไขมัน มีส่วนประกอบของไข น้ำมันปลาม์ กับน้ำปนแร่เล็กน้อย (2) น้ำมันแร่เป็นแบบไขมันข้นหนาเหมือนสบู่ (3) ไขมันทั้งแบบ 1 และ 2 แต่มีส่วนผสมของตะกั่วดำ, ผงทัสคัม หรือไมคะ (4) แบบน้ำมันยางสน (5) แบบน้ำมันเหนียวไม่ไหล (6) แบบจารบีพิเศษ กับสิ่งประกอบบางอย่าง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"