ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]

ภาษาอังกฤษ clock

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์] แปลว่า clock

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"