ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ลิ้นดูดน้ำมันของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

ภาษาอังกฤษ suction valve

 ภาพประกอบ

  • ลิ้นดูดน้ำมันของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ลิ้นดูดน้ำมันของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลิ้นดูดน้ำมันของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แปลว่า suction valve

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

non-return suction valve side valve suction suction bell suction- dredge suction filter suction head suction hole suction line valve suction pipe suction pressure regulator valve valve

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลิ้นดูดน้ำมันของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"