ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ลานโล่ง หรือลานที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร ส่วนของอาคารที่เปิดโล่งโดยมีหลังคาคลุม

ภาษาอังกฤษ hypaethron

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลานโล่ง หรือลานที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร ส่วนของอาคารที่เปิดโล่งโดยมีหลังคาคลุม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ลานโล่ง หรือลานที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร ส่วนของอาคารที่เปิดโล่งโดยมีหลังคาคลุม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลานโล่ง หรือลานที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร ส่วนของอาคารที่เปิดโล่งโดยมีหลังคาคลุม แปลว่า hypaethron

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลานโล่ง หรือลานที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร ส่วนของอาคารที่เปิดโล่งโดยมีหลังคาคลุม"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"