ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง

ภาษาอังกฤษ rut, rutty

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง แปลว่า rut, rutty

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"