ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

รูปของสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์โยกข้ามร่องโลหะฉนวนในรูปลักษณะกระโดดข้ามหรือไฟอาร์ค

ภาษาอังกฤษ segment switch

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รูปของสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์โยกข้ามร่องโลหะฉนวนในรูปลักษณะกระโดดข้ามหรือไฟอาร์ค ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย รูปของสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์โยกข้ามร่องโลหะฉนวนในรูปลักษณะกระโดดข้ามหรือไฟอาร์ค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปของสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์โยกข้ามร่องโลหะฉนวนในรูปลักษณะกระโดดข้ามหรือไฟอาร์ค แปลว่า segment switch

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รูปของสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์ไฟที่ทำให้เกิดสัมผัสกันได้โดยคันโยกสวิทช์โยกข้ามร่องโลหะฉนวนในรูปลักษณะกระโดดข้ามหรือไฟอาร์ค"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"