ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล

ภาษาอังกฤษ X ray

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล แปลว่า X ray

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"