ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ระบบต่อสายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 สาย

ภาษาอังกฤษ three-wine system

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ระบบต่อสายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 สาย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ระบบต่อสายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 สาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระบบต่อสายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 สาย แปลว่า three-wine system

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ระบบต่อสายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 สาย"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"