ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

รอยต่อที่ตรึงด้วยหมุดย้ำ คือ รอยต่อของปลายแผ่นโลหะ ทั้งสองที่ต่อเกยทาบกัน แล้วย้ำด้วยหมุนรีเว็ท

ภาษาอังกฤษ riveted joint

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รอยต่อที่ตรึงด้วยหมุดย้ำ คือ รอยต่อของปลายแผ่นโลหะ ทั้งสองที่ต่อเกยทาบกัน แล้วย้ำด้วยหมุนรีเว็ท ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย รอยต่อที่ตรึงด้วยหมุดย้ำ คือ รอยต่อของปลายแผ่นโลหะ ทั้งสองที่ต่อเกยทาบกัน แล้วย้ำด้วยหมุนรีเว็ท คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รอยต่อที่ตรึงด้วยหมุดย้ำ คือ รอยต่อของปลายแผ่นโลหะ ทั้งสองที่ต่อเกยทาบกัน แล้วย้ำด้วยหมุนรีเว็ท แปลว่า riveted joint

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รอยต่อที่ตรึงด้วยหมุดย้ำ คือ รอยต่อของปลายแผ่นโลหะ ทั้งสองที่ต่อเกยทาบกัน แล้วย้ำด้วยหมุนรีเว็ท"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"