ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

มลพิษในอากาศ

ภาษาอังกฤษ air pollution

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • มลพิษในอากาศ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย มลพิษในอากาศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มลพิษในอากาศ แปลว่า air pollution

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มลพิษในอากาศ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"