ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(พฤกษ) ไม่มีเรณู ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปอีก, ไม่มีเมล็ดจะต่อพันธุ์

ภาษาอังกฤษ barren

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (พฤกษ) ไม่มีเรณู ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปอีก, ไม่มีเมล็ดจะต่อพันธุ์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (พฤกษ) ไม่มีเรณู ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปอีก, ไม่มีเมล็ดจะต่อพันธุ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (พฤกษ) ไม่มีเรณู ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปอีก, ไม่มีเมล็ดจะต่อพันธุ์ แปลว่า barren

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(พฤกษ) ไม่มีเรณู ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปอีก, ไม่มีเมล็ดจะต่อพันธุ์"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"