ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(พฤกษ) ซึ่งปรากฏเป็นคู่ ๆ

ภาษาอังกฤษ binate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (พฤกษ) ซึ่งปรากฏเป็นคู่ ๆ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (พฤกษ) ซึ่งปรากฏเป็นคู่ ๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (พฤกษ) ซึ่งปรากฏเป็นคู่ ๆ แปลว่า binate

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(พฤกษ) ซึ่งปรากฏเป็นคู่ ๆ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"