ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ป้อมที่ยื่นออกมาจากกำแพง

ภาษาอังกฤษ bastion

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ป้อมที่ยื่นออกมาจากกำแพง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ป้อมที่ยื่นออกมาจากกำแพง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้อมที่ยื่นออกมาจากกำแพง แปลว่า bastion

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ป้อมที่ยื่นออกมาจากกำแพง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"