ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ป่าละเมาะ, ป่าแสม, ต้นแสม

ภาษาอังกฤษ coppice

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ป่าละเมาะ, ป่าแสม, ต้นแสม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ป่าละเมาะ, ป่าแสม, ต้นแสม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป่าละเมาะ, ป่าแสม, ต้นแสม แปลว่า coppice

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ป่าละเมาะ, ป่าแสม, ต้นแสม"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"