ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ปุ่มเปลือกของต้นไม้

ภาษาอังกฤษ knar

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปุ่มเปลือกของต้นไม้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ปุ่มเปลือกของต้นไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปุ่มเปลือกของต้นไม้ แปลว่า knar

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปุ่มเปลือกของต้นไม้"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"