ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ปล่องระบายอากาศเสียจากบ่อแร่

ภาษาอังกฤษ upcast

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปล่องระบายอากาศเสียจากบ่อแร่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ปล่องระบายอากาศเสียจากบ่อแร่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปล่องระบายอากาศเสียจากบ่อแร่ แปลว่า upcast

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปล่องระบายอากาศเสียจากบ่อแร่"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"