ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ

ภาษาอังกฤษ dead end

พจนานุกรมไทย (ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ หมายถึง:

  1. น. นํ้าที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย เรียกว่า นํ้าประปา, เรียกรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่จัดทําและจําหน่ายน้ำประปาว่า การประปา, เรียกสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนี้ เช่น ก๊อกประปา ท่อประปา. (ส. ปฺรปา; ป. ปปา).

 ภาพประกอบ

  • (ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ แปลว่า dead end

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

dead dead axle dead centre dead end of pipe dead end of wire dead level dead load dead matter dead shore dead steam depth of runoff storage, dead

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ประปา) ท่อน้ำที่ปลายข้างหนึ่งปิดตันและมิได้ต่อไปยังที่ใด ๆ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"