ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

บันไดเวียน

ภาษาอังกฤษ spiral staircase

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ winding stair

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ helical staircase

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ circular stairs

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บันไดเวียน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย บันไดเวียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บันไดเวียน แปลว่า spiral staircase
  • บันไดเวียน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย บันไดเวียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บันไดเวียน แปลว่า winding stair
  • บันไดเวียน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย บันไดเวียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บันไดเวียน แปลว่า helical staircase
  • บันไดเวียน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย บันไดเวียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บันไดเวียน แปลว่า circular stairs

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บันไดเวียน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"