ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

บทลงโทษ, ค่าปรับ

ภาษาอังกฤษ Penalty

 ภาพประกอบ

  • บทลงโทษ, ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย บทลงโทษ, ค่าปรับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทลงโทษ, ค่าปรับ แปลว่า Penalty

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

candelabrum Packing paradise penny weight period of commutator pile hammer podium point of the compass pointing pressure ring proof plane Prussian blue

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บทลงโทษ, ค่าปรับ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"