ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว

ภาษาอังกฤษ jam nut

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว แปลว่า jam nut

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น๊อตสำหรับสวมทับหรือตามน๊อตของสลักเกลียวตัวเดียวกันลงไป เพื่อกันน๊อตตัวแรกหลวมคลายเกลียว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"