ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าสที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบใต้ดิน

ภาษาอังกฤษ petroleum

 ภาพประกอบ

  • น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าสที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบใต้ดิน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าสที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบใต้ดิน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าสที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบใต้ดิน แปลว่า petroleum

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

benzine candelabrum paint thinner paradise penny weight period of commutator petroleum naphtha pile hammer podium pointing pressure ring Prussian blue

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าสที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบใต้ดิน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"