ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ท่าเรือ [โยธา] ; ท่าเทียบเรือ [สำรวจ]

ภาษาอังกฤษ wharf

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ท่าเรือ [โยธา] ; ท่าเทียบเรือ [สำรวจ] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ท่าเรือ [โยธา] ; ท่าเทียบเรือ [สำรวจ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่าเรือ [โยธา] ; ท่าเทียบเรือ [สำรวจ] แปลว่า wharf

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ท่าเรือ [โยธา] ; ท่าเทียบเรือ [สำรวจ]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"