ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ทางผ่านเข้าออก

ภาษาอังกฤษ passage way

 ภาพประกอบ

  • ทางผ่านเข้าออก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทางผ่านเข้าออก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางผ่านเข้าออก แปลว่า passage way

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

air passage door way gang way gate way half way idle passage key way oil passage passage penny weight permanent way race way

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทางผ่านเข้าออก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"