ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ทางน้ำล้น

ภาษาอังกฤษ spillway

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ rollway

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทางน้ำล้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทางน้ำล้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางน้ำล้น แปลว่า spillway
  • ทางน้ำล้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทางน้ำล้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางน้ำล้น แปลว่า rollway

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทางน้ำล้น"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"