ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ทรายผสมดินเหนียว และสารอินทรีย์ แผนที่แสดงที่ตั้ง

ภาษาอังกฤษ loam

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทรายผสมดินเหนียว และสารอินทรีย์ แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทรายผสมดินเหนียว และสารอินทรีย์ แผนที่แสดงที่ตั้ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทรายผสมดินเหนียว และสารอินทรีย์ แผนที่แสดงที่ตั้ง แปลว่า loam

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทรายผสมดินเหนียว และสารอินทรีย์ แผนที่แสดงที่ตั้ง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"