ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ]

ภาษาอังกฤษ Emulsifier

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ] แปลว่า Emulsifier

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"