ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ตัวหน่วง [อุตสาหกรรมพลาสติก, การพิมพ์]; สารหน่วง [โยธา]

ภาษาอังกฤษ retarder

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตัวหน่วง [อุตสาหกรรมพลาสติก, การพิมพ์]; สารหน่วง [โยธา] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ตัวหน่วง [อุตสาหกรรมพลาสติก, การพิมพ์]; สารหน่วง [โยธา] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวหน่วง [อุตสาหกรรมพลาสติก, การพิมพ์]; สารหน่วง [โยธา] แปลว่า retarder

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตัวหน่วง [อุตสาหกรรมพลาสติก, การพิมพ์]; สารหน่วง [โยธา]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"