ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ electric, electrical

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า แปลว่า electric, electrical

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ด้วยไฟฟ้า, แห่งไฟฟ้า, วิชาไฟฟ้า"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"